مشاوره در واتس اپ

درباره دکتر سید جواد محمدی

دکتر سید جواد محمدی جراح بینی سعادت آباد

 • دارای بورد تخصصی گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  بیش از 20 سال سابقه و استخدام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو انجمن علمی راینولوژی ایران
 • عضو انجمن علمی جراحان ENT ایران
 • سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی
 • عضو آکادمی جراحان ENT اروپا
 • پزشک نمونه کشوری
 • پزشک نمونه استانی
 • پزشک نمونه سازمان نظام پزشکی ایران
 • پزشک نمونه کمیته علمی بررسی نسخ
 • دارای تقدیر نامه از وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • دارای تقدیر نامه از معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • تقدیر نامه های متعدد ار روسای دانشگاه ها
 • تقدیر نامه های متعدد از معاونت های دانشگاه ها
 • استخدام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • سابقه ی عضویت در سازمان نظام پزشکی
 • سابقه عضویت در در هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی
Call Now Button