انحراف تیغه بینی

انحراف تیغه بینی

انحراف تیغه بینی و چگونگی تصحیح آن و به عبارت دیگر اصلاح جراحی انحراف تیغه بینی و یا سپتوپلاستی : هدف از خلقت بینی توسط خداوند را میتوان به دو دسته

پاسخ

هشت + 20 =